Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

የመረጃ ደስክ

  የርዕሰመስተዳድሮችናአማካሪዎች

  ተ.ቁ

  የመስሪያ ቤቱ ስም

  ኃላፊ ስም

  ኃላፊነት

  ቀጥታ ስልክ ቁጥር

  ፋክስ ቁጥር

  Email and website

  1.

  ርዕሰመስ/ጽ/ቤት

  አቶ አያሌው ጎበዜ

  ርዕሰ መስተዳደር

  0852200923

  0582201068

  anrsprinfo@gmail.com

  www.amharareg.gov.et

  2.

  "

  አቶ ገዱ አንዳርጋቸው

  ም/ርዕ/መስተዳድርና የግብርና ቢሮ ሀላፊ

  0582200222

  "

  "

  3.

  "

  አቶ አህመድ አብተው

  ም/ርዕ/መስተዳድርና ኢን/ ከተማ ልማትቢሮ

  0582200427

  "

  "

  4.

  "

  አቶ ብናልፍ አንዱዓለም

  በም/ር/መ/መዕ /ህ/ግና/ተ አማካሪ

  0582201168

  "

  "

  5.

  "

  አቶ ፈንታ ደጀን

  ህዝብ ተሳትፎ አደረጃጀት አማካሪ

  0582200230

  "

  "

  6.

  "

  አቶ ሙላት አለም

  ህዝብ ተሳትፎ አደ/ም/አማካሪ

  0582209115

  "

  "

  7.

  "

  አቶ አሰፋ በላይ

  የስትራቴጅክ አመ/ድጋፍ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

  0582205181

  "

  "

  8.

  "

  ዶ/ር ደመቀ አጥላው

  ህዝብ ግንኙነት አማካሪ

  0582202047

  "

  "

  9.

  "

  አቶ መርሐጽድቅ መኮንን

  የሕግ አማካሪ

  0582205179

  "

  "

  10.

  "

  አቶ ጋሻው ዘውዱ

  ረ/ ሕግ አማካሪ

  0582201446

  "

  "

  11.

  "

  አቶ መብራቴ ኃይሌ

  የኢንቨስትመንት ጉዳዬች አማካሪ

  0582200243

  "

  "

  12.

  "

  አቶ መስፍን አስናቀው

  የኢኮኖሚጉዳዬች አማካሪ

  0582200396

  "

  "

  13.

  "

  አቶ ሲሳይ አሰፋ

  የፀጥታ ጉዳዬች አማካሪ

  0582200188

  "

  "

  14.

  "

  አቶ አምባቸው አባተ

  የክልሉ ህዝብ ቅሬታ ሰሚ

  0582203846

  0582200563

  "

  15.

  "

  አቶ ሰሎሞን ዘውዴ

  የጽ/ቤቱ ኃላፊ

  0582200499

  0582201660

  "