በክልሉ የኢንዱስትሪ ልማት እንዲፋጠን፣ የንግድ አሠራር በሥርዓትና በውድድር እንዲመራ፣ የህብረተሰቡ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ደህንነት የተጠበቀ እንዲሆን ከግል ባለሀብቶች፣ ከህብረተሰቡና ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ መ/ቤቶችና ድርጅቶች ጋር ያለውን የሥራ ቅንጅት በማጠናከር ቀጣይነት ያለው ልማት እንዲመጣ ድህነትን ማጥፋት ነው፡፡ በክልሉ የኢንዱስትሪ ልማት እንዲፋጠን፣ የንግድ አሠራር በሥርዓትና በውድድር እንዲመራ፣ የህብረተሰቡ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ደህንነት የተጠበቀ እንዲሆን ከግል ባለሀብቶች፣ ከህብረተሰቡና ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ መ/ቤቶችና ድርጅቶች ጋር ያለውን የሥራ ቅንጅት በማጠናከር ቀጣይነት ያለው ልማት እንዲመጣ ድህነትን ማጥፋት ነው፡፡

Through the effort being exerted by the government and the people, in consecutive years, our country the whole as well as the region is found in on going development stage. In order to further enhance this economical as well as social development, modern trade and transport have vital importance. If there is no modern transaction system, it is impossible for the economy to transfer from the prevailing agricultural base economy in to industry lead economy.In order to the sell the excess product available in some other place adding values and in order to sell and purchase various industrial in puts the role modern and speedy transportation system plays is great. And in order to make this modern transaction and business system fruitful, similarly modern transportation service is like blood vessel for it.Even if trade and transport have vital importance to boast the economy, we can dare to say that they are not playing their part for they are following back ward system. Hence, it is high time that we should come out of the backwards system and re arrange and restructure it in a modern way so that to actualize the trade reform. This reform task is not some thing that we should do to the interest of some group or the government only, but rather it is done to improve the trade sector, business individuals by facilitating equal opportunity to compete and there by be able to get the desired benefit.Therefore, all rounded effort is needed. Particularly, the trade sector offices are required to work jointly with our office and are required to jointly lead the reform. It is very necessary to work reform activity to surface a safe and suitable transportation system.As the trade, in order to lead this work, it is necessary to work together with the companies which have close ties. Generally, since the sector provides services to considerable people it should provide in a way not only to solve the developmental and good governance desires of the society but also to play its economic role. For this developmental change activity any governmental organs at different levels, leaders of sectors, experts and other stake holders should avoid the rent seeking behavior prevailed in the sector and convey my message that let us strive and march hard dedicatedly through the principle of speedy modern trade transport.